Tarieven

De werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief te vermeerderen met 21% BTW. Mook Familierecht rekent geen kantoorkosten. Er wordt maandelijks gedeclareerd. De declaratie wordt voorzien van een urenspecificatie. Voor u voldane kosten worden tevens doorbelast (waaronder de griffierechten, de kosten van het opvragen van uittreksels uit de gemeenteregisters en deurwaarderskosten).

De totale kosten van een zaak zijn op voorhand lastig in te schatten. De kosten zijn mede afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de snelheid waarmee tot afspraken gekomen wordt. Mook Familierecht kiest daar waar het kan voor een praktische insteek en voorkomt onnodige kosten.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Mook Familierecht.