Advocatuur

Soms heeft mediation geen kans van slagen. U heeft dan behoefte aan iemand die opkomt voor úw belangen. Of het nu gaat om een echtscheiding, alimentatie of geschillen over de verdeling/afwikkeling, ook dan bent u bij Mook Familierecht aan het juiste adres.

Vaak lukt het – ook als beide partijen een eigen advocaat hebben – om in onderling overleg tot een regeling te komen. Deze regeling kan dan worden vastgelegd door de rechter.

En soms is doortastend optreden in de rechtbank nodig. De rechter wordt dan gevraagd een beslissing te nemen over de geschilpunten. Dit levert duidelijkheid op voor alle betrokkenen en geeft daardoor ook meer rust.

Mascha Mook beschikt over jarenlange proceservaring en bereidt met u de procedure grondig voor. Een duidelijk standpunt in de rechtbank, maar altijd gericht op het voorkomen van onnodige escalatie en altijd met de belangen van de kinderen voorop.

Voor meer informatie hierover of andere informatie over het personen- en familierecht kunt u contact opnemen met Mook Familierecht.