Huwelijkse voorwaarden

Als u voor of tijdens het huwelijk bij de notaris huwelijksvoorwaarden bent aangegaan, moeten deze bij het einde van het huwelijk worden afgewikkeld. De inhoud van deze huwelijkse voorwaarden en uw beider bedoeling bij het aangaan ervan, bepaalt de wijze waarop dit moet gebeuren. Soms is het uitgangspunt in de huwelijkse voorwaarden dat al het vermogen strikt gescheiden blijft, de zogenaamde ‘koude uitsluiting’, soms is er sprake van een beperkte gemeenschap. Bij een beperkte gemeenschap wordt ten aanzien van bepaald vermogen een gemeenschap aangegaan, waarbij het overige vermogen privé blijft. Veelal is er sprake van een zogenaamd verrekenbeding. Hierbij is afgesproken dat overgespaarde inkomsten (doorgaans jaarlijks) verrekend moeten worden. Ook kennen sommige huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding, waarbij aan het einde van het huwelijk wordt afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen bestaat.

Mook Familierecht heeft veel ervaring met de verdeling van gemeenschappen en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en staat u hierin graag bij.

Voor meer informatie hierover of andere informatie over het personen- en familierecht kunt u contact opnemen met Mook Familierecht.