Netwerk

Mook Familierecht beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundigen zodat, waar nodig, gemakkelijk specialistische hulp kan worden ingewonnen. Het gaat hierbij onder meer om accountants, fiscalisten, notarissen, (ortho-)pedagogen en kindbehartigers.

Ook heeft Mook Familierecht een samenwerking met Dommerholt Advocaten. Hierdoor kan snel geschakeld worden als expertise van andere rechtsgebieden nodig is, opdat uw belangen optimaal behartigd kunnen worden.

Voor meer informatie hierover of andere informatie over het personen- en familierecht kunt u contact opnemen met Mook Familierecht.